Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas – „Expo sertifikatas LT”

ES projektai

UAB „Ruptela“ planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimas, siekiant paskatinti įmonės tarptautiškumą.

UAB „Ruptela“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą.

Projektas buvo inicijuotas, siekiant aktyvesnės plėtros į užsienio rinkas. UAB „Ruptela“ gaminami gaminiai pasižymi savo inovatyvumu ir aukšta kokybe. UAB „Ruptela“ produktai yra inovatyvūs ir aukštos kokybės, todėl labai palankiai yra vertinami užsienio klientų. Įmonės numatomoje eksportuoti produkcijoje yra naudojamos bevielio radijo ryšio elektronikos, kurios privalo būti sertifikuotos pagal toje šalyje galiojančius teisės aktus. Šiems prietaisams yra taikomi skirtingi kokybės, aplinkosaugos ir tinkamumo eksploatuoti reikalavimai skirtingose pasaulinio žemynų šalyse: JAV ir Kanadoje bei Europoje. Todėl be sertifikavimo įmonės gaminamos produkcijos eksportas numatytose šalyse yra negalimas. UAB „Ruptela“ įmonei yra labai svarbu skatinti tarptautiškumą, eksportuoti ir konkuruoti tikslinėse užsienio rinkose, nes didžioji eksporto rinkos dalis yra už ES ribų. Gavus reikiamus sertifikatus įmonė diversifikuos eksporto rinkas, išplės prekybos apimtis ir sumažins kylančias rizikas dėl eksporto plėtros planų įgyvendinimo tarptautiniu mastu.

Projekto rezultatai po projekto pabaigos bus naudojami eksporto plėtrai vystyti, didinti įmonės žinomumą, palaikant ir vystant tarptautinių parodų metu užmegztus ryšius su potencialiais užsakovais ar partneriais. Už kontaktinių ryšių palaikymą ir tolimesnį jų vystymą po projekto įgyvendinimo bus atsakinga įmonės pardavimų komanda. Galutinis projekto rezultatas – įmonės planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas – sudarys sąlygas po projekto pabaigos:

  • Įmonės ir jos gaminamų produktų žinomumo didėjimui ir įvaizdžio stiprėjimui;
  • Potencialių užsakovų ir partnerių tinklo augimui;
  • Dinamiškam eksporto apimčių didėjimui;
  • Pozicijų esamose eksporto rinkose sustiprinimui;
  • Eksporto rinkų geografijos praplėtimui;
  • Užimamos rinkos dalies tarptautinėje rinkoje didėjimui.

Įmonės gaminamų produktų paklausos augimo sąlygojamas pajamų augimas užtikrins finansinį ir projekto veiklų tęstinumą. Projekto rezultate augs įmonės sukuriama pridėtinė vertė, bendra įmonės apyvarta ir eksporto pajamos.

Finansuojama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Expo sertifikatas LT“.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „UAB „Ruptela“ planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimas, siekiant paskatinti įmonės tarptautiškumą“

Projekto vykdytojas – UAB „Ruptela“

Bendra projekto vertė – 236 708,81 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas – 118 354,40 Eur

Privačios lėšos – 118 354,41 Eur

Projektas įgyvendinamas: nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. iki 2022 m. balandžio 1 d.

UAB „Ruptela“ yra tarptautinė, lietuviško kapitalo įmonė, užsiimanti transporto valdymo sprendimais – nuo programinės įrangos kūrimo ir įrenginių gamybos iki unikalių sprendimų vystymo ir diegimo. Per 7-enerius savo veiklos metus, įmonė kasmet sparčiai augo ir susilaukė tiek vietinio, tiek tarptautinio pripažinimo. Įmonė kuria transporto valdymo sprendimus, kuriuos sudaro GPS sekimo įrenginiai ir realaus laiko transporto stebėjimo ir kontrolės sistema TrustTrack. Įmonė kuria ir gamina visas sprendimo dalis pati, todėl gali užtikrinti aukščiausią kokybę ir geriausius rezultatus. Savo produkciją įmonė parduoda tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėse rinkose. Šiuo metu UAB „Ruptela“ savo pagamintas prekes siūlo daugiau nei 127-iose šalyse.