Įgyvendintas ES paramos projektas

„Ruptela“ pradėjo įgyvendinti projektą, skirtą esamų eksporto rinkų plėtrai ir naujų rinkų paieškai. Projekto tikslas – bendrovės konkurencingumo didinimas. Projekto metu numatoma sudalyvauti 8 tarptautinėse užsienio parodose. Projekto pradžia – 2016 m. spalis, planuojama pabaiga – 2018 m. kovas. Planuojama biudžeto apimtis – 90 tūkst. EUR. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas – 45 tūkst. EUR.

Projektas „UAB „RUPTELA“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0223) dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.