Įgyvendintas Europos Sąjungos paramos projektas

„Ruptela“ pradėjo įgyvendinti projektą, skirtą inovatyvaus LEAN vadybos metodo įrankių diegimui. Projekto trukmė – 24 mėn. (2016 m. vasaris – 2018 m. sausis). Planuojama biudžeto apimtis – iki 47.3 tūkst. Eur.

Projektas „UAB „Ruptela“ veiklos efektyvumo didinimas“ (projekto Nr.03.3.1-LVPA-K-820-01-0069) dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2004-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Procesas LT“.