Ketinate gabenti skiepus? Pagelbės telematika

2020 m. visą pasaulį užklupo koronaviruso pandemija, o žiemą viena iš svarbiausių temų tapo skiepai. Sprendžiant šį klausimą, itin didelis dėmesys neabejotinai turėjo būti skiriamas logistikai. Paaiškėjo, kad skiepams gabenti reikalingos konkrečios sąlygos, todėl šios užduoties imtis galėjo ne kiekvienas.

Viešųjų ryšių požiūriu visuomenės informavimas apie skiepų gabenimą išėjo į naudą visai pramonės šakai. 2020-aisiais apie tai buvo mažai kalbama – žinoma, kilus pandemijai, problemų šioje pramonės srityje padaugėjo, tačiau šiuo metu buvo reikalingas visas sektorius, todėl nebuvo įmanoma ko nors išskirti. Be to, paaiškėjo, kad, reaguodama į smarkiai padidėjusią prekybą internetu, sritis taip pat išaugo. Tad kai žiniasklaida ėmė kalbėti apie saugų skiepų gabenimą kontroliuojamomis sąlygomis, daugybė eilinių klientų staiga suprato, kad turėti sunkvežimį ir tinkamas vairuotojo teises neužtenka – norint gabenti prekes, kurias mes naudojame kiekvieną dieną (ir čia kalbame ne tik apie neįkainojamus vaistus), reikia kur kas daugiau.

Sudėtinga pramonės šaka

Viena iš konkrečių sąlygų, kurias privalo įgyvendinti transporto bendrovė, norinti gabenti daugumą prekių, – tai tam tikros temperatūros palaikymas vietoje, kurioje laikomas gabenamas krovinys. Sąlygų kontrolė itin svarbi – ji būtina gabenant vaistus, maisto produktus, kosmetiką ir chemikalus, statybines medžiagas, o vis dažniau ir sudėtingus elektroninius prietaisus. Kiekvienam prekių tipui taikomos skirtingos gairės. Vaistai privalo būti gabenami taikant vieną iš trijų temperatūros kategorijų, kurių žemiausia prasideda nuo 2 °C, o aukščiausia baigiasi 25 °C. Augalams ar konkretiems maisto produktams – mėsai, šaldytiems maisto produktams, vaisiams ir net šokolado gaminiams – galioja skirtingi reikalavimai.

Gaukite pasiulyma

Tokių prekių gabenimas kontroliuojamomis sąlygomis – sudėtinga užduotis visuose įgyvendinimo etapuose. Siekiant kuo greičiau suplanuoti visą tiekimo grandinę (laikas itin svarbus) ir užtikrinti tinkamas sąlygas net kai prekės perkraunamos, būtina pasitelkti logistiką. Vairuotojai taip pat turi turėti atitinkamas kvalifikacijas, todėl bendrovės, samdančios transporto srityje besispecializuojančius darbuotojus, šiame pramonės sektoriuje itin vertinamos. Be abejo, viskas privalo būti atliekama naudojant tinkamai įrengtas transporto priemones – moderniuose izoterminiuose sunkvežimiuose su puspriekabėmis konkreti temperatūra gali būti palaikoma ilgas valandas.

Nepaisant to, vis daugiau įmonių nusprendžia įdiegti specialius jutiklius, kurie nuolat matuoja temperatūrą transporto priemonės dalyje, kurioje laikomas krovinys, ir informuoja apie galimą viršijimą. Taip ne tik apsidraudžiama tuo atveju, jei bendrovė sulauks klientų pretenzijų (pagal teisės aktus vežėjas atsako už prarastą kokybę arba išsiliejusius gaminius, jei dėl to kalta netinkama temperatūra gabenimo metu), pirmiausia – tai galimybė išplėsti savo veiklos sritį, nes pritraukti nuolatinius klientus, prekiaujančius jautriomis prekėmis, pvz., vaistais, verslo požiūriu itin apsimoka.

Naudinga elektronika

Viena iš sistemų, leidžiančių realiu laiku stebėti temperatūrą dalyje, kurioje laikomas krovinys, – tai sunkvežimyje įmontuota „TrustTrack“ platforma su atitinkamu moduliu. Sistemos renkami ir į programėlę perduodami duomenys atkeliauja tiesiai iš atitinkamos transporto priemonės dalies arba ten įrengtų specialių jutiklių. Sistemos gamintoja „Ruptela“ siūlo kelių tipų laidinius ir belaidžius jutiklius, kurie seka ir kitus parametrus, pvz., drėgmę.

Sistema teikia vairuotojui ir ekspeditoriui atitinkamus duomenis apie sąlygas. Jei peržengiamas numatytas temperatūros intervalas, sistema iš karto pasirinkta forma įspėja visus nurodytus asmenis. Gali būti išsiunčiamas el. laiškas arba netgi įspėjimas SMS žinute, sistema taip pat gali pateikti atitinkamą paraginimą „TrustTrack“ sistemos ekrane. Tiesa, duomenis peržiūrėti galite bet kuriuo metu. „TrustTrack“ taip pat leidžia kurti prieinamas ataskaitas, kuriose atsižvelgiama į temperatūros pokyčius – tai puikus kliento sąskaitos papildymas, patvirtinantis, kad jūsų bendrovė deda visas pastangas siekdama užtikrinti tinkamas sąlygas paslaugai įgyvendinti.

Gaukite pasiulyma

Temperatūrą galinčios stebėti sistemos, tokios kaip atitinkamais moduliais papildyta „TrustTrack“ platforma, gabenant per naktį tampa praktiškai privalomos. Jau dabar, remiantis Europos Sąjungos teisės aktais, transporto priemonėse ir užšaldytų maisto produktų laikymo vietose turi būti atitinkamais intervalais fiksuojama temperatūra. Panašios gairės galioja ir kitoms prekėms, kurioms reikalingos kontroliuojamos sąlygos.

Labai dažnai šios sistemos neapsiriboja tik temperatūros stebėjimu ir pranešimu apie pokyčius – jos fiksuoja visus rodmenis, generuoja atitinkamas datomis ir laikais papildytas ataskaitas. Šie dokumentai transporto bendrovei būtini, o kai kuriais atvejais net privalo būti saugomi tam tikrą laikotarpį po paslaugos atlikimo.

Gairių įgyvendinimas

Be abejo, prekių gabenimo kontroliuojamomis sąlygomis gairės neapsiriboja tik tinkamos temperatūros palaikymu transporto priemonės dalyje, kurioje laikomas krovinys. Jų yra ir kur kas daugiau, daugumą jų paprastai nurodo gamintojas, kai kuriais, labai retais, atvejais jos pateikiamos ir bendruosiuose teisės aktuose. Vien tik palaikyti temperatūrą neužtenka – svarbu ir tai, kaip tai daroma.

Kai kurie produktai negali užšalti, todėl pakuotės su aušinimo įdėklais atkrenta. Kitiems produktams reikia atitinkamos drėgmės, apšvietimo ar užtamsinimo, jau nekalbant apie higienos sąlygas ar saugumą priekaboje, t. y. tinkamą prekių pakavimą ar tvirtinimą apsaugant, kad šios nepasislinktų ar neapvirstų. Jei kuri nors iš šių sąlygų neįgyvendinama, prekių negalima tiekti į rinką. Be to, vienu svarbiausių veiksnių lieka laikas. Jis netgi dvigubai svarbus – ne tik siekiant užtikrinti paslaugos operatyvumą, t. y. trumpą pristatymo laiką, bet ir dėl to, kad tokių produktų galiojimo laikas dažnai būna labai trumpas.

Gairių gausa gali susukti galvas net ir labiausiai patyrusiems ekspeditoriams, todėl verta susiaurinti savo specializaciją. Visgi nereikėtų išsigąsti – į pagalbą ateina moderniosios technologijos. Su minėtais aspektais susidoroti padės „Ruptela“ bendrovės „TrustTrack“ sistema, jau naudojama planuojant maršrutus ir skirstant užduotis vairuotojams, kitaip tariant, sprendžiant svarbiausius transporto bendrovės veiklos klausimus. Nuo nuolatinės temperatūros stebėsenos, maršruto planavimo, atsižvelgiant į dabartines eismo sąlygas ir taip užtikrinant, kad paslauga būtų suteikiama per kuo įmanoma trumpesnį laiką, iki sklandaus ir saugaus vairavimo užtikrinimo –„TrustTrack“ yra visapusiškas sprendimas, garantuojantis itin tikslius duomenis, kurie gabenant prekes kontroliuojamomis sąlygomis tampa pagrindiniu pranašumu.