Naujų produktų kūrimas

Ruptela veikia itin konkurencingoje ir dinamiškoje rinkoje. Norint prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir  išlikti konkurencingai, įmonei svarbu nuolat investuoti į inovacinę veiklą, siekiant tobulinti esamus ir kurti naujus produktus. Aštrėjant tokiems globaliems iššūkiams kaip klimato kaitos problemos, energijos vartojimo veiksmingumo didinimas, judumo  paklausos  valdymas  ir  naujų  judumo  įpročių  formavimas,  tarptautinių  prekybos  srautų formavimas  ir  logistikos  svarbos  augimas, transporto sektoriuje sparčiai auga naujų, pažangių, sumanių, išteklius tausojančių transporto valdymo sprendimų paklausa. Todėl buvo priimtas sprendimas investuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP).

Įgyvendinamo projekto „Naujų produktų kūrimas“ tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą. Projekto metu bus kuriami išmanieji transporto valdymo programiniai ir techniniai sprendimai. Šių sumanių transporto sistemų, sukurtų, naudojant pažangias informacines ir ryšių technologijas, taikymas transporto paslaugų ir logistikos sektoriuose padės lanksčiai ir veiksmingai reaguoti į tokius pokyčius kaip keleivių ir krovinių vežimo srautų ir krovinių aptarnavimo apimties augimas, netolygi kelių infrastruktūros apkrova ir transporto spūsčių augimas, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo, silpnins šiltnamio efektą, skatins transporto ir logistikos inovacijas, leis teikti kokybiškas, saugias, ekologiškas ir greitas transportavimo paslaugas vartotojams. Projekto pradžia – 2016 m. balandis, planuojama pabaiga – 2018 m. kovas. Planuojama biudžeto apimtis – 1,7 mln. EUR. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas – 0,6 mln. EUR.

Projektas „Naujų produktų kūrimas“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0290) dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.