„Navitech 2015“

Balandžio 22-24 dienomis „Ruptela“ dalyvaus „Navitech 2015“ parodoje Maskvoje, Rusijoje.

Jau 4 metus iš eilės „Ruptela“ dalyvaus tarptautinėje specializuotoje navigacijos sistemų, technologijų ir paslaugų parodoje „Navitech 2015“.

ES paramos logoŠioje parodoje dalyvaujama pagal projektą „UAB „Ruptela“ pasirengimas eksporto plėtrai prioritetinėse rinkose“ (kodas:   VP2-2.1-ŪM-04-K-05-010),   dalinai   finansuojamą  pagal   Lietuvos   2007-2013   m.   Ekonomikos   augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“ iš Europos regioninės plėtros fondo.