Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas – „Eksperimentas“

ES projektai

UAB „Ruptela“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą.

UAB „Ruptela“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Inovatyvios transporto valdymo sistemos sukūrimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0151 (toliau – projektas).

Projekto metu planuojama sukurti inovatyvią transporto valdymo sistemą, kuri įgalins įmonėms sutaupyti finansų ne tik transporto kaštuose (kuras, nusidėvėjimas, pristatymo laikas, vartotojų pasitenkinimas), bet ir sutaupyti finansų žmogiškuosiuose ištekliuose. Įgyvendinamas projektas leis bendrovei į rinką pristatyti paklausius didelės pridėtinės vertės produktus, taip didinant įmonių pajamas ir produktyvumą.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 priemonę „Eksperimentas“.

Bendra projekto vertė siekia 2 259 541,59 Eur., iš kurių 1 190 863,49 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, o likusi dalis – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2020 m. vasario mėn., o planuojama pabaiga – 2022 m. birželį.