Identifikavimo raktas

Šis priedas gali būti naudojamas, kai transporto priemone naudojasi daugiau nei vienas asmuo arba kai vienas asmuo naudojasi keliomis transporto priemonėmis. Jis rodo, kas ir kada naudojosi transporto priemone bei kas buvo už ją atsakingas. Jei identifikuoti nepavyksta, galima užblokuoti transporto priemonės variklį ir garso signalu įspėti vairuotoją.

Ruptela Identificatio Key accessory