Sėkmingai įgyvendintas ES paramos projektas

ES paramos logoUAB „Ruptela“ sėkmingai įgyvendino ES paramos projektą, skirtą Modulinės turto stebėjimo ir valdymo sistemos prototipo sukūrimui. Projekto, trukusio dvejus metus, įgyvendinimui buvo skirta 0,89 mln. eurų, iš kurių 0,40 mln. eurų buvo skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdymo metu bendrovę konsultavo profesionalūs UAB „Barons Group“ konsultantai.

Projektas „Modulinės turto stebėjimo ir valdymo sistemos prototipo sukūrimas“ (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-062) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“.