UAB „Ruptela“ užsienio rinkų plėtra

ES projektai

UAB „Ruptela“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – bendrovės konkurencingumo didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra. Projekto metu planuojama dalyvauti 9 užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose Meksikoje, Vokietijoje, Ukrainoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Lenkijoje, Japonijoje. Parodų metu numatoma pristatyti bendrovę ir jos produkciją, tai leis užmegzti naujus komercinius kontaktus bei padidinti bendrovės žinomumą.

Projekto pradžia – 2019 m. gegužė, planuojama pabaiga – 2020 m. lapkritis.

Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0267 „UAB „Ruptela“ užsienio rinkų plėtra“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui skirtas 45 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.