Vairuotojų vairavimo laiko pažeidimų modulis

Matykite vairuotojų padarytus vairavimo ir poilsio rėžimų pažeidimus TrustTrack sistemoje.

Driving time violations

Vairuotojų darbo ir poilsio taisyklių pažeidimai užtraukia ne tik finansines baudas, bet ir sujaukia suplanuotus darbus bei kenkia įmonės reputacijai. Nors vairuotojai ir operatoriai yra susipažinę su taisyklėmis, kurias nustato reglamentas (EB) Nr. 561/2006, darbo ir poilsio rėžimo pažeidimai vis dar yra dažnas reiškinys. Šioms taisyklėms ne visada yra nusižengiama sąmoningai – dažnai pasitaiko atveju, kaip tai buvo padaryta dėl paprasčiausos klaidos ar kitų, nuo vairuotojo nepriklausančių, aplinkybių. Tačiau, bet kokiu atveju su šiomis baudomis ir jų pasėkmėmis turi tvarkytis vairuotojas, operatorius ir net įmonės direktorius.

Su vairuotojų vairavimo laiko pažeidimų moduliu TrustTrack sistemoje, galite sumažinti šių pažeidimų kiekį. Šiame modulyje matysite visus darbo ir poilsio taisyklių pažeidimus, kuriuos padarė vairuotojai. Turėdami šią informaciją galėsite aiškinkits pažeidimų priežastis ir imtis veiksmų, kad jie ateityje nebepasikartotų.

Pažeidimo detalės

View all details of violation – driver, vehicle, country, date and time

Violation severity

Violations are classified by their duration – low, medium and high

Violation type

See which rules were violated with article and paragrph number

Factual information

See what regulation allows and how driver violated it

Driving time violations module

Driver can make 16 different driving and rest time violations. For a single operator it can be an overwhelming task to manualy identify all violations made by drivers assigned to him. Driving time violations module does this automatically and with a 100% accuracy. Operator is provided with violation information and can focus on preventetive actions – driver trainings, improving planning and operational tasks and etc.

Let's talk!

TrustTrack